Rest of Savanna

GPW08-1001
GPW08-1001

GPW08-1001 GPW08-1001
 • Art: GPW08-1001 
 • Descr: arrowroot   
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW09-1002
GPW09-1002

GPW09-1002 GPW09-1002
 • Art: GPW09-1002 
 • Descr: typha angustifolia  
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW11-1002
GPW11-1002

GPW11-1002 GPW11-1002
 • Art: GPW11-1002 
 • Descr: typha angustifolia / rush  
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW12-1002
GPW12-1002

GPW12-1002 GPW12-1002
 • Art: GPW12-1002 
 • Descr: seagrass 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW12-1003
GPW12-1003

GPW12-1003 GPW12-1003
 • Art: GPW12-1003 
 • Descr: seagrass
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW12-1004
GPW12-1004

GPW12-1004 GPW12-1004
 • Art: GPW12-1004 
 • Descr: seagrass 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW13-1003
GPW13-1003

GPW13-1003 GPW13-1003
 • Art: GPW13-1003 
 • Descr: seagrass 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW13-1005
GPW13-1005

GPW13-1005 GPW13-1005
 • Art: GPW13-1005 
 • Descr: seagrass 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW14-1003
GPW14-1003

GPW14-1003 GPW14-1003
 • Art: GPW14-1003 
 • Descr: rush core 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW16-1002
GPW16-1002

GPW16-1002 GPW16-1002
 • Art: GPW16-1002 
 • Descr: arrowroot 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW24-502
GPW24-502

GPW24-502 GPW24-502
 • Art: GPW24-502 
 • Descr: reed  
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW25-501
GPW25-501

GPW25-501 GPW25-501
 • Art: GPW25-501 
 • Descr: reed / burlap 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW25-502
GPW25-502

GPW25-502 GPW25-502
 • Art: GPW25-502 
 • Descr: reed / burlap
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW-B-07
GPW-B-07

GPW-B-07 GPW-B-07
 • Art: GPW-B-07
 • Descr: typha angustifolia
 • Length: 10,02 mtr
 • Width: 0,91 mtr
 • Unit: roll

GPW-B-16
GPW-B-16

GPW-B-16 GPW-B-16
 • Art: GPW-B-16 
 • Descr: typha angustifolia  
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW-RRG-107
GPW-RRG-107

GPW-RRG-107 GPW-RRG-107
 • Art: GPW-RRG-107 
 • Descr: ramie
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW-RRG-109
GPW-RRG-109

GPW-RRG-109 GPW-RRG-109
 • Art: GPW-RRG-109 
 • Descr: ramie
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW-RRG-112
GPW-RRG-112

GPW-RRG-112 GPW-RRG-112
 • Art: GPW-RRG-112 
 • Descr: ramie
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll

GPW-SWS-116
GPW-SWS-116

GPW-SWS-116 GPW-SWS-116
 • Art: GPW-SWS-116 
 • Descr: wood veneer 
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll
GPW08-1001
 • Art: GPW08-1001 
 • Descr: arrowroot   
 • Length: 10,02m
 • Width: 0,91m
 • Unit: roll